Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2012

vanity1
18:30
cieciecierecie
— gustavo lima
Reposted fromvicious666 vicious666
vanity1
18:30
and resentment rides high
but emotions won't grow
Reposted fromvicious666 vicious666
18:30
7163 3c8f 420
and ambitions are low
Reposted fromzuuu zuuu viavicious666 vicious666
18:29
7163 3c8f 420
and ambitions are low
Reposted fromzuuu zuuu viavicious666 vicious666
17:40
7163 3c8f 420
and ambitions are low
Reposted fromzuuu zuuu viasfeter sfeter

September 07 2012

vanity1
22:12
3956 1ec6 420

September 05 2012

vanity1
17:54
3989 5c1a 420
Reposted frombatmanforever batmanforever viasfeter sfeter

September 04 2012

vanity1
20:43

September 03 2012

vanity1
17:24
9709 101a 420
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker viamefir mefir
vanity1
16:55
7321 d014 420
Lykke Li - Sadness is a blessing
Reposted frommieszu mieszu viaathlin athlin

September 01 2012

vanity1
13:54
3414 7ad2
Reposted fromMsSuzanna MsSuzanna viachemiczna chemiczna
vanity1
08:20

August 31 2012

vanity1
21:05
pomocy! z jakiego to filmu, Soupowicze? ;>
vanity1
20:40
3270 0db4 420
Reposted frommissyseppy missyseppy viamefir mefir
vanity1
20:37
Kochanie, nawet żartem nie mów: „chyba się załamię”, gdy mówisz o duchowych rozterkach, jakie mogą Cię czekać w najbliższych kilku latach. Czyżby Twoje pokolenie było aż tak słabe, że czuje się kompletnie wykończone, gdy tylko stwierdzi, że życie nie zawsze jest serią pięknych czy łatwych decyzji. W Twoim pokoleniu, w pokoleniu Twojej matki i babki większość dziewcząt musiała podejmować trudne decyzje mając Twoje lata i nie bądź niemądra – nie spotyka Cię nic wyjątkowo trudnego. Chłopcy też nie są lepsi – niektórzy, gdy dostają powołanie do wojska, mają natychmiast roztrzęsione nerwy. Ale Ty przecież nie jeden już orzech miałaś do zgryzienia, więc skąd to rozczulanie się nad sobą, którego nie znoszę. Spójrz odważnie rzeczywistości w oczy i trzymaj głowę tak jak należy: do góry.
— Francis Scott Fitzgerald, Listy do córki, tłum. Ariadna Demkowska-Bohdziewicz, Czytelnik 1982, s. 143–146.

August 30 2012

vanity1
11:19
9771 a621 420
Reposted fromwerterowska werterowska viaathlin athlin
vanity1
11:11
pancushioncakes
Reposted fromkakunia kakunia viadiebitchdie diebitchdie
vanity1
08:56
2253 c93b 420
Reposted fromchristi christi viatattoosbyanyone tattoosbyanyone

August 27 2012

vanity1
22:23
0675 5b52 420
Reposted fromrosewood rosewood
vanity1
21:44
8059 2746 420
Reposted fromrosewood rosewood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl